ArcusTV

Financiën

Je wordt door een school voor voortgezet onderwijs uitbesteed aan Vavo

In dit geval zijn er géén (of: beperkt) extra kosten verbonden aan de overstap naar Vavo. Via je eigen school regel je de schoolboeken (tot max. € 308). Je wordt niet lesgeldplichtig: ook niet als je 18 jaar of ouder bent.

Je bent 18 jaar of ouder en wordt niet uitbesteed (eigen aanmelding)

Kies je een volledig pakket, dan ben je een voltijddeelnemer en ben je lesgeldplichtig. Les-geld betaal je aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor 2018/2019 bedraagt het lesgeld € 1.155. Er kan bij DUO een toeslag voor het lesgeld worden aangevraagd.

Kies je voor een beperkt aantal vakken, dan ben je deeltijddeelnemer. Je betaalt geen lesgeld, maar cursusgeld aan Arcus College. Het cursusgeld voor 2018/2019 bedraagt € 0,76 per 45 minuten les.

Je betaalt de boeken zelf. Bij DUO kan een toeslag voor de schoolkosten worden aange-vraagd.

Tegemoetkoming Scholieren

Deelnemers bij Vavo die 18 jaar of ouder zijn, kunnen bij DUO Tegemoetkoming Scholieren aanvragen. Je hebt geen recht op studiefinanciering, dus ook geen studentenreisproduct (OV-kaart). Bijlenen is niet mogelijk. De tegemoetkoming is een gift: deze hoef je niet terug te betalen. Bij de tegemoetkoming kunnen toeslagen voor lesgeld en schoolkosten worden aangevraagd.

Tegemoetkoming Scholieren kan worden aangevraagd tot het moment waarop je 30 jaar en één maand oud bent.

Informatie over Tegemoetkoming Scholieren vind je ook op de website van DUO: www.duo.nl

Alle diploma’s die Vavo uitreikt, zijn volwaardige, landelijk erkende diploma’s.