ArcusTV

Downloads

Informatie Arcus vavo & downloads

Schooljaar 2018/2019

Hieronder vind je actuele documenten voor schooljaar 2018/2019:

Examenrooster 2019

Aanmeldformulier nodig? Hieronder staat het aanmeldformulier voor 2018/2019 in pdf-formaat. Na het downloaden afdrukken, invullen en met de reguliere post versturen. Het adres staat op de eerste pagina van het formulier vermeld. Persoonlijk afgeven bij de receptie van Arcus Campus kan natuurlijk ook.

Belangrijke data voor examenkandidaten

In de twee documentem hieronder vind je alle belangrijke data voor het eindexamen van 2019.

Let goed op als je vakantieplannen hebt!

Examenreglement Arcus Vavo en PTA's 2018/2019

In dit gedeelte vind je uiterlijk 1 oktober 2018 het Examenreglement Arcus Vavo 2018/209 en de Programma's van Toetsing en Afsluitng (PTA) per onderwijstraject en per vak.

Alle documenten worden als downloadbare pdf's beschikbaar gesteld. Zodra het document beschikbaar is, kun je op de betreffende link hieronder klikken:

Profielwerkstuk voor havo en vwo (examenkandidaten) | 2018/2019

Hieronder vind je de handleiding voor het profielwerkstuk en handige bijlagen die je kunt gebruiken tijdens het maken van je pws. Klik op de  link om het gewenste document als pdf te downloaden / openen:

Belangrijke data voor het profielwerkstuk

Het tijdspad voor het profielwerkstuk kent een aantal belangrijke data:

5 oktober 2018  Aanmelden / inschrijven bij docent
30 oktober 2018  Inleveren onderzoeksvoorstel
21 december 2018  Inleveren deel afgeronde hoofdstukken
1 maart 2019  Inleveren definitief verslag (eindproduct)

 

 

 

 

Boekenlijsten 2019/2020

De boekenlijsten voor schooljaar 2019/2020 worden medio mei 2019 hier gepubliceerd.

Bestelwijze voor boeken

Ben je 'zelfmelder', dan ontvang je na het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst een brief met inlogcodes voor onze electronische leeromgeving (N@tschool). Binnen deze leeromgeving kun je boeken bestellen. Je mag boeken uiteraard ook elders (evt. tweedehands) bestellen. Bestel je boeken elders, controleer dan goed ISBN en druk.

Word je door een vo-school uitbesteed aan Arcus Vavo (Rutte-regeling)? Overleg dan eerst met je eigen vo-school hoe je in het bezit komt van de benodigde boeken. Bestel niet zonder duidelijke afspraken te hebben gemaakt met je eigen school!

In veel gevallen ontvangen uitbestede leerlingen de boeken via het boekenfonds van hun eigen vo-school.

Rekenlicentie

Bestel de rekenlicentie ALTIJD via de electronische leeromgeving van Arcus Vavo (N@tschool). Doe je dat niet, dan werkt de licentie waarschijnlijk niet. Activeer de licentie pas NADAT de docent dit heeft aangegeven. 

Boekenlijsten per onderwijstraject (pdf-bestanden)

vmbo-TL

4 havo

5 havo

vwo