ArcusTV

vmbo-tl

Het lukt even niet op je eigen school? Net gezakt op dat ene vak? Soms helpt het om over te stappen naar Arcus Vavo. Veel leerlingen halen op die manier alsnog hun diploma. Voor vmbo-tl bieden we alle sectoren aan. Je kunt een diploma vmbo-kbg opwaarderen (stapelen) naar vmbo-tl en doorstromen naar mbo-4 of je gaat voor het havo-diploma. Ook dat kan via Vavo.

Voorwaarden
Ben je 16 of 17 jaar? Dan heb je medewerking van je huidige school nodig. Je blijft ingeschreven bij je eigen school, maar volgt de lessen bij Vavo van Arcus. Ook schoolexamens en centraal examen maak je bij Arcus. Slaag je, dan ontvang je een landelijk erkend diploma vmbo-tl.

18 jaar of ouder?
Dan mag je jezelf bij ons aanmelden. Vraag een aanmeldformulier aan!

Je vakkenpakket wijzigen? Geen probleem.
We behandelen in één jaar het hele examenprogramma: een verkeerde keuze uit het verleden repareer je via Arcus Vavo.

Maximum aantal plaatsen binnen vmbo-TL

Per schooljaar heeft Arcus Vavo plaats voor maximaal 32 deelnemers binnen vmbo-TL. We tellen steeds het aantal deelnemers per vak. Het kan zijn dat meer dan 32 deelnemers worden ingeschreven voor vmbo-TL omdat niet iedereen een compleet vakkenpakket volgt.